Navigace

Obsah

Začátek roku a pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.9. 2019

Typ: ostatní
Začátek roku a pozvánka na  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27.9. 2019 1Slovo pana ředitele na začátek školního roku a pozvánka na den otevřených dveří

Zprávičky ze školy základní…

Po zaznění naší státní hymny ve sportovním centru při základní škole v Koryčanech zahajujeme nový školní rok 2019–2020. A bude opravdu „nový“!
27. 9. v 16. hodin bude slavnostně uvedena do provozu přestavba školy základní. Ve vstupní aule najdete pamětní desku k výstavbě školy z roku 1909, dobové fotografie, tedy „genia loci“ 110leté historie… a dále překročíte „práh“ do 21. století. Nové, digitalizované prostředí, multimediální učebna, přírodovědná učebna s laboratorním vybavením, prezentační sál s učebnou ručních prací, učebna technického praktického vyučování, strojní dílna…
Vzdělávání pro život je mottem změn, zážitkové vyučování motivací, moderovaná výuka způsobem, vytvořené podmínky prostředí podmínkou. Usilujeme o empatické, pracovně synergické vztahy, pro člověka, jeho ideály, vize a jedinečnost každého.
Představuji společenství – spolupracovníky – spoluautory budoucnosti.
Prvňáčky čeká důležitá etapa celoživotního vzdělávání, průvodcem jsou paní učitelka Kamila Cintulová a paní asistentka Dana Gašpárková.
Již otrkané druháky vede pan učitel Roman Hofr s paní asistentkou Hanou Šimčíkovou.
Třeťáky nadále vede tandem paní učitelka Bohdana Fochrová a paní asistentka Michaela Jáchimová.
Čtvrťáci spolupracují s paní učitelkou Petrou Konvalinkovou.
Na páťáky čekala nová třída na druhém stupni, paní učitelka a též výchovná poradkyně pro 1. stupeň Jana Marková.
Šesťáci jsou již na druhém stupni jako doma. Žáky 6.A vede paní učitelka Michaela Palmeová s paní asistentkou Marcelou Žižlavskou.
Žáky ze 6.B vede paní učitelka a též výchovná poradkyně pro druhý stupeň Veronika Flídrová s asistentkou Monikou Jelínkovou.
Pan učitel Martin Prachař má na starosti sedmáky.
Osmáky vede školní metodička prevence paní učitelka Marie Marková.
Deváťáky doprovází – do ukončení školní docházky – pan učitel Miroslav Bieber.
Netřídním je angličtinář školy pan učitel Jiří Brázdil a vede tým kolegyň pro výuku angličtiny na 1. stupni Petru Daníčkovou a Barboru Dvořákovou.
Výuku fyziky v nových prostorách vede nový pan učitel Miroslav Schneider.
Zástupkyní ředitele školy a vedoucím pracovníkem pro 1. stupeň je pověřena paní učitelka Martina Lungová.
Hospodářskou agendu školy zastává paní Oldřiška Budíková, mzdovou a personální agendu na částečný úvazek vykonává paní Eva Lišková.
Funkci školníka bravurně zvládá pan Zdeněk Bieber a o to, aby byla škola příjemné a čisté prostředí, se vzorně starají paní Jana Němcová, Jana Kosířová, Iveta Daníčková a Marie Kalamárová.

O žaludky strávníků se velmi dobře stará dámský tým pod vedením paní Marcely Peclové – Soňa Chromá a Barbora Kosířová.
O žáky ve družině se starají paní učitelky Romana Mlejnková a Věra Křivánková.
Třídy a tým spolupracovníků školy představil ředitel Vlastimil Jansa.

Je to téměř rok, co jsme se spolu s naším městem pustili do podstatných změn ve vzdělávání. Ale ještě větší přestavba nás čeká. V tomto roce budeme pracovat na zásadních změnách ve výuce. I letos si budou moci žáci na druhém stupni vybírat ze 6 volitelných předmětů – jak stráví dvě hodiny týdně… Změny nastanou i ve výuce na 1. stupni.
Pro naše žáky, jejich rodiče, učitele, pro Koryčany tyto změny přinesou významný užitek… budou-li žáci, rodiče, učitelé a Koryčany chtít…

Děkuji podporovatelům naší školy – městu Koryčany, farnosti, děkuji za součinnost rodičům, klubu rodičů, školské radě a všem přeji, abychom si toho moudření užili, protože k vyšším věcem jsme se narodili…

 

Organizace školního roku 2019–2020:

Vyučování zahájeno v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 2. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 2. 3.–8. 3. 2020.
Velikonoční prázdniny
 připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ředitelské volno – může být udělováno v naléhavém případě v rozsahu maximálně 5 dnů ve školním roce.
 

V. Jansa, ředitel školy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ( formát docx )


Příloha

Vytvořeno: 11. 9. 2019
Poslední aktualizace: 11. 9. 2019 09:56
Autor: Ing. Martin Prachař