Navigace

Obsah

Hygienická opatření související s epidemií COVID-19

Typ: ostatní
V tomto školním roce budou ve škole nastavena hygienická a protiepidemická opatření, které školám nařizuje nebo doporučuje MŠMT vzhledem k situaci související s výskytem COVID-19.

Hygienická opatření:

– osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit;

– pokud by se příznaky objevily v průběhu vyučování, bude žák umístěn do stanovené místnosti a bude informován zákonný zástupce žáka, aby si žáka neprodleně vyzvedl;

– pokud má žák přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (např. alergická rýma), musí žák toto doložit buď čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením od lékaře;

– vstup zákonných zástupců a jiných osob do budov školy je omezen: pokud bude zákonný zástupce žáka potřebovat jednat s učitelem, domluví se předem telefonicky nebo mailem;

– škola je povinna zahájit distanční vzdělávání žáků, pokud se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50 % žáků ve třídě; žáci jsou povinni se této výuky účastnit;

– v průběhu školního roku budou omezeny aktivity, při kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí.

 

V případě, že dojde k nějakým změnám, škola vás bude informovat (přes žákovskou knížku nebo mailem, aktuální informace jsou vždy zveřejněny na webových stránkách školy).

Tato opatření budou také jedním z témat, která se budou probírat na třídních schůzkách 9. září 2020, případné dotazy tak budete mít možnost konzultovat s třídními učiteli.

 


Vytvořeno: 4. 9. 2020
Poslední aktualizace: 4. 9. 2020 09:19
Autor: Mgr. Martina Lungová