Navigace

Obsah

Informace k zápisu dětí do 1. třídy

Typ: ostatní
Zápis proběhne 4. dubna 2023 v čase od 15.00 do 18.00.

Zveme naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. ročníku.

Důležité informace: 

Zápis budoucích žáků 1. třídy na školní rok 2023/2024 se uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 15.00 do 18.00 hodin v budově 1. stupně na Náměstí 106.

V odůvodněných případech (nemoc) lze po předchozí telefonické domluvě absolvovat zápis v náhradním termínu ve středu 12. 4. 2023.

Do prvních tříd budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem.

U zápisu bude každému dítěti přiděleno identifikační číslo. Pod tímto identifikačním číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (vchodové dveře budovy školy na Náměstí 106) a na webových stránkách školy www.zskorycany.cz.

 

K zápisu je třeba přinést:

  • rodný list dítěte
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • případná odborná či lékařská doporučení

Kritéria pro přijetí: K povinné školní docházce do Základní školy, Koryčany, okres Kroměříž, budou přednostně přijati žáci s trvalým bydlištěm v Koryčanech a spádových obcích.

Počet přijatých žáků: Maximální počet přijatých žáků je 60.

 

Prezenční zápis bude mít formální a motivační část.

Formální část zápisu:

– Zákonný zástupce požádá písemně o zápis dítěte k plnění školní docházky nebo o udělení odkladu povinné školní docházky.

Motivační část zápisu:

– Proběhne formou rozhovoru pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti).

Upozornění pro rodiče

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu, nejpozději však do 31. května 2023. K žádosti je potřeba předložit doporučení odborného (dětského) lékaře a poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny).

Cílem zápisu je posouzení školní připravenosti. Posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Zápis probíhá zábavnou formou, pro děti jsou též nachystány hry a herní prvky v přátelském a vstřícném prostředí.

 

Повідомлення про запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 4. 4. 2023, 15.00–18.00

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž; Náměstí 106 (budova 1. stupně)

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2023/2024 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (можна забрати її особисто у відповідній школі);

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c)   doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.  O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit – maily: reditel@zskorycany.cz, zastupce@zskorycany, telefony: 573 331 758, 601 234 571.

Těšíme se.

Informace k zápisu do 1. ročníku (771.11 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 2. 3. 2023
Poslední aktualizace: 13. 3. 2023 11:19
Autor: Mgr. Martina Lungová