Navigace

Obsah

Informace pro rodiče o znovuotevření školy pro žáky 1. až 5. třídy

Typ: ostatní
Vážení rodiče,
od pondělí 25. 5. 2020 bude pro žáky 1. stupně obnovena možnost výuky ve škole. Obracíme se na Vás s dotazem, jestli budete chtít této možnosti využít a poslat své dítě do školy. Přečtěte si prosím, za jakých podmínek bude výuka probíhat, a potom vyplňte dotazník, jak jste se rozhodli.

Osobní přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Pro žáky, kteří nebudou navštěvovat prezenční výuku, bude nadále zadávána práce na webových stránkách školy.

Pokud se žák přihlásí k prezenční výuce ve škole, bude vedena evidence o jeho docházce a platí pravidla pro omlouvání z výuky.

Organizace výuky

Výuka bude probíhat ve skupinách o maximálně 15 dětech. Tyto skupiny budou neměnné po celou dobu. Skupiny budou vytvořeny přednostně podle ročníku, dále podle toho, jestli bude dítě zůstávat ve škole i po skončení vyučování.

Vyučování bude probíhat každý pracovní den. Začátek vyučování bude v 8.00, konec bude stanoven u každé skupiny rozdílně v časovém rozmezí 11.15 až 13.00. Žáci, kteří budou zůstávat ve škole i po vyučování, se po obědě znovu vrátí do třídy, kde bude pokračovat odpolední program.

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušku musí žák nosit vždy, když bude mimo svoji třídu. Ve třídě se bude řídit pokyny učitele. U vstupních dveří do budovy školy, školní jídelny i v každé třídě bude umístěna dezinfekce. Ve třídách budou rozmístěny lavice tak, aby byl dodržen stanovený odstup mezi žáky. Bude zajištěno důkladné čištění všech místností, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...).

 

V případě, že se u žáka objeví příznaky nemoci, bude žák umístěn do samostatné místnosti a v co nejkratší době předán zákonnému zástupci. Pokud by žák vykazoval příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, musí škola informovat hygienickou stanici.

Vstup do školy

Žáci jsou povinni dodržovat při cestě do školy a ze školy obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky, odstupy). Před školou je nutné dodržovat odstupy od ostatních. Budova školy bude pro žáky otevřena od 7.15, žáci budou postupně docházet do svých tříd. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Stravování ve školní jídelně

Pokud bude žák docházet na výuku do školy, je možné jej přihlásit ke stravování ve školní jídelně. Při stravování bude v jídelně vždy jen jedna skupina žáků, budou zajištěny rozestupy. Strávníci si sami nebudou brát pití ani příbory, vše jim bude nachystáno. Před vstupem do jídelny si každý žák vydezinfikuje ruce. Roušku může odložit pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Osoby s rizikovými faktory

Zákonní zástupci žáka také musí zvážit, zda přihlásí své dítě k prezenčnímu vzdělávání, pokud žák nebo kterákoliv osoba ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny.

Rizikové faktory stanovilo Ministerstvo zdravotnictví takto:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

První příchod do školy

Při prvním příchodu do školy žák odevzdá Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Čestným prohlášením potvrzují zákonní zástupci, že se seznámili s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemně prohlašují, že dítě nemá příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez tohoto podepsaného Čestného prohlášení nebude žákovi prezenční výuka umožněna.

Formulář Čestného prohlášení je ke stažení ZDE, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy (Masarykova 161) v úředních hodinách (pondělí a středa v době od 8.30 do 11.30).

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o prezenční výuku nejpozději do pondělí 18. 5. 2020. Svůj zájem potvrdíte vyplněním dotazníku.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na vedení školy.

 

Odkaz na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOE7VGrGvmpzXqwzmFn2y2DrdzwR5ex4TVrLGpajkoD2MnxQ/formResponse

 

 

Informace k otevření školy 25. 5. 2020.pdf (211.94 kB)

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 11. 5. 2020
Poslední aktualizace: 11. 5. 2020 12:48
Autor: Mgr. Martina Lungová