Navigace

Obsah

Informace pro žáky 9. třídy a jejich zákonné zástupce

Typ: ostatní
o znovuotevření školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, výhradně však pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Obsahem výuky je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
Časový rozsah a organizace výuky – vzhledem k malému počtu žáků 9. třídy je stanovena pouze jedna skupina žáků. Zahájení možnosti prezenční výuky od pondělí 11. 5. bude v minimálním rozsahu dvě hodiny matematiky a dvě hodiny českého jazyka týdně ve středu od 8.00 (první výuka proběhne ve středu 13. 5. 2020), tyto jsou dále doplněny on-line výukou dle domluvy žáka s vyučujícím.

Dle  potřeby může být počet hodin navýšen.
 

Podmínky účasti na vzdělávání žáků

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s tímto dokumentem (viz příloha na webu MŠMT, nebo na stránkách školy, případně též v listinné podobě ve škole). Toto Čestné prohlášení přinese žák do školy první den prezenční výuky.

příloha_čestné_prohlášení.pdf (268.76 kB)


Hygienická pravidla – škola zajišťuje bezpečné prostředí, žák dodržuje hygienická pravidla, musí mít nejméně dvě obličejové roušky a bude dodržovat pravidla „ochrany zdraví a provozu ZŠ“.
V případě zdravotního problému si žáka zákonný zástupce vyzvedne ve škole.

V případě zájmu je nezbytné přihlásit žáka k osobní účasti na přípravu – prezenční výuku ve škole do 7. 5. 2020.

 

V. Jansa, ředitel školy
 


Příloha

Vytvořeno: 4. 5. 2020
Poslední aktualizace: 4. 5. 2020 14:27
Autor: Mgr. Martina Lungová