Navigace

Obsah

Na základě pokynů MŠMT dochází ke změně organizace výuky od 4. 1. 2021.

Typ: ostatní
Výuka po vánočních prázdninách začíná v pondělí 4. 1. 2021. Žáci 1. a 2. třídy se budou vzdělávat prezenčně ve škole. Pro žáky 3.–9. tříd bude výuka probíhat distančním způsobem přes MS Teams.


Výuka po vánočních prázdninách začíná v pondělí 4. 1. 2021.

Žáci 1. a 2. třídy se budou vzdělávat prezenčně ve škole.

Výuka ve škole začíná v 8.00. Žáci budou docházet do školy mezi 7.15 a 7.55. Při práci ve třídě a na chodbách musí dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, desinfekce rukou, rozestupy, …), žáky se všemi pravidly seznámí jejich vyučující.

Vyučování probíhá dle platného rozvrhu s menšími úpravami: hodiny angličtiny jsou zařazeny už 4. vyučovací hodinu (dny zůstávají pro jednotlivé třídy a skupiny zachovány), není povolen zpěv a sportovní činnost.

Ukončení výuky má 1. třída v 11.30 a 2. třída v 11.50.

Provoz školní družiny bude probíhat pouze pro žáky prezenční výuky v odděleních podle tříd.
Ve školní jídelně budou platit pravidla pro střídání podle tříd a odběr jídla dle nařízení hygieny a MŠMT.

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě je umístěna dezinfekce. Ve třídách se bude pravidelně několikrát během výuky větrat, svrchní oděvy si proto budou žáci brát do tříd.

Pro žáky 3.–9. tříd bude výuka probíhat distančním způsobem přes MS Teams.

Žáci 3.–5. tříd se řídí pokyny třídních učitelů.

Žáci 6.–9. tříd mají výuku dle platného rozvrhu (bez výchov). Zpravidla 2–4 hodiny denně budou probíhat formou on-line výuky, další dle rozvrhu hodin formou zadání práce a následných konzultací. Všechny informace najdete v MS Teams v jednotlivých předmětech.

Po domluvě s vyučujícími jednotlivých předmětů mají žáci možnost individuálních konzultací ve škole.

 

Stravování

Žáci mají i při distančním vzdělávání nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny. Tyto obědy bude možnost si vyzvednout do vlastních jídlonosičů ve školní jídelně v době od 11.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00.

Žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny, mají automaticky přihlášené obědy. Pokud nebudete mít o obědy zájem, je potřeba si tyto obědy odhlásit! V případě dotazů ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní jídelny, tel. na webu školy.

 

Zápůjčka techniky

Pokud byste potřebovali zapůjčit pro školní práci dětí potřebnou techniku, obraťte se předem na vedení školy (telefonicky, mailem). Domluvíme se na termínu předání a po podepsání smlouvy o výpůjčce Vám notebook nebo tablet zapůjčíme. V současné době je zapůjčeno asi 40 zařízení, k dispozici máme ještě 20 kusů.

 

 

Dle pokynů MŠMT budeme dále informace aktualizovat na základě měnící se situace.
V případě potřeby konzultací k předmětům se obracejte na konkrétní vyučující (kontakty najdete na stránkách školy). Pro další informace pište nebo volejte
reditel@zskorycany.cz, tel. 728 166 012, nebo zastupce@zskorycany.cz.


Dobré časy ve zdraví na těle i na duši přeje vedení ZŠ Koryčany

 


Vytvořeno: 29. 12. 2020
Poslední aktualizace: 30. 12. 2020 10:33
Autor: Mgr. Martina Lungová