Navigace

Obsah

Od pondělí 12. 4. začíná pro 1. až 5. třídu opět prezenční výuka!

Typ: ostatní
Informace k organizaci výuky od pondělí 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1.–5. tříd. Výuka v 6.–9. třídě bude nadále probíhat distančním způsobem.

V následujícím textu si můžete přečíst, jak bude výuka pro 1.–5. třídu organizačně zajištěna.

Nově nastavené podmínky pro 1.–5. třídu jsou pro žáky i rodiče nejvhodnější v dané situaci, opatření mají zajistit co nejbezpečnější pobyt ve škole.

Velmi důležitá je i Vaše spolupráce – neposílejte své dítě do školy s příznaky COVID-19 (např. zvýšená teplota, nevolnost, kašel, bolest hlavy). Pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem, nechejte dítě doma do odeznění problémů. Je to zásadní pro zamezení šíření nemoci.

Výuka

Aby došlo k co nejmenším kontaktům mezi žáky z různých tříd, budou třídy rozděleny do obou budov školy takto: 1. a 2. třída bude mít výuku ve svých třídách v budově školy na Náměstí 106. Výuka 3. a 4. třídy bude probíhat v budově školy na Masarykově ulici 161, 5. třída bude mít výuku ve své třídě v budově školy na Masarykově ulici.

Učebny pro výuku 3. a 4. třídy budou rozmístěny tak, aby každá třída byla v jiném patře budovy Masarykova 161. Také toalety a šatny budou určeny zvlášť pro každou třídu.

Výuka ve škole začíná v 8.00. Žáci budou docházet do školy mezi 7.30 a 7.55. Přezují se v určených šatnách a odchází do třídy. Ve všech prostorách školy musí dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, desinfekce rukou, rozestupy, …), žáky se všemi pravidly seznámí jejich vyučující.

Konec výuky má každá třída v jiný čas. Po ukončení výuky žáci neprodleně odejdou ze školy.

Ukončení výuky:

1. třída – 11.30

2. třída – 12.00

3. třída – 12.15

4. třída – 12.30

5. třída – 12.45

Vyučování probíhá dle platného rozvrhu. Není povolen zpěv a sportovní činnost.

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na uložení roušky. U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě je umístěna dezinfekce. Je zajištěno důkladné čištění všech místností, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...). Ve třídách se bude pravidelně několikrát během výuky větrat.

Testování

Vždy v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování žáků. Testování proběhne od 8 hodin ve třídách pod vedením třídních učitelů. Testovat se bude neinvazivními antigenními testy.

V případě pozitivního výsledku testu Vašeho dítěte budete ihned vyrozuměni. Žák do Vašeho příchodu bude pod dohledem zaměstnance školy mimo kolektiv ostatních.

V případě, že by zákonný zástupce žáka trval na tom, že chce při testování své dítě doprovázet, bude mu to umožněno. V tom případě bude testování žáka prováděno individuálně v náhradním prostoru školy.

Více informací o testování žáků ve školách najdete na stránkách https://testovani.edu.cz/pro-rodice.

Stravování

Na základě pokynů k provozu škol bude stravování ve školní jídelně upraveno následovně:

Žáci 1. a 2. třídy půjdou po skončení výuky na oběd do školní jídelny. Žáci 3., 4. a 5. třídy si budou brát oběd do jídlonosičů jako při distanční výuce.

Výdejní doba pro odběr do jídlonosičů je od 11.00 do 11.30 a potom od 12.30 do 14.00. Pokud si jídlo budou odebírat žáci sami, tak si ho vyzvednou po skončení výuky své třídy.

Žáci 1. a 2. třídy mají od pondělí 12. 4. automaticky přihlášené obědy.

Žáci 3., 4. a 5. třídy si musí obědy nahlašovat jako dosud.

Školní družina

Ve školní družině musí být zachováno oddělení žáků z různých tříd. Z tohoto důvodu bude školní družina v provozu pouze pro žáky 1. a 2. třídy.

Provoz ranní družiny bude omezen pouze na dny úterý, středa a pátek (z důvodu testování žáků v pondělí a ve čtvrtek).

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci nejen při vzdělávací činnosti... vysvědčení Vám roste před očima… Vaše děti, naši žáci. Přeji nám všem, ať se dílo daří, hlavně se mějte zdravě.

Budete-li potřebovat, obracejte se na nás – kolektiv zaměstnanců naší – Vaší školy.

Vlastimil Jansa, ředitel školy


Vytvořeno: 8. 4. 2021
Poslední aktualizace: 8. 4. 2021 20:53
Autor: Mgr. Martina Lungová