Navigace

Obsah

Organizace výuky od 17. 5. 2021

Typ: ostatní
Na prvním stupni pokračuje prezenční výuka už v plném rozsahu, na druhém stupni zůstává rotační výuka – prezenčně ve škole se budou vzdělávat žáci 8. a 9. třídy.

Výuka na 1. stupni

Prezenční výuka bude probíhat ve všech třídách podle platného rozvrhu na 2. pololetí (pouze s danými omezeními v tělesné a hudební výchově). Žáci se budou vzdělávat ve svých třídách, jen 4. třída zůstane v budově na Masarykově ulici 161.

Testování žáků bude i nadále probíhat jednou týdně – v pondělí.

V plném rozsahu je obnovena také činnost školní družiny, mohou ji navštěvovat všichni přihlášení žáci.

Daná hygienická opatření zůstávají v platnosti (roušky, rozestupy, dezinfekce, ...).

 

Výuka na 2. stupni

Od 17. 5. do 21. 5. se prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci 8. a 9. třídy.

Třídy 6., 7.A a 7.B. se vzdělávají v tomto týdnu distančně.

Žáci 8. a 9. třídy se ve škole vzdělávají dle upraveného rozvrhu hodin (bez odpoledního vyučování, ukončení výuky pro 8. třídu ve 13.10 a pro 9. třídu ve 13.30).
Žáci, kteří mají v daném týdnu distanční vzdělávání, budou pracovat přes MS Teams.

Testování žáků bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

 

Provoz školního stravování

1. stupeň – dle ukončení vyučování a rozvrhů – dodržování odstupů a hygienických opatření

2. stupeň –ve školní jídelně se stravují žáci prezenční výuky, žáci distančně vzděláváni odebírají stravu do jídlonosičů v čase 13.00 – 14.00. Výdej bude z boku budovy (branou do dvora školní jídelny). Obědy je nutné si přihlásit.

 

 


Vytvořeno: 14. 5. 2021
Poslední aktualizace: 23. 5. 2021 22:53
Autor: Mgr. Martina Lungová