Navigace

Obsah

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Typ: ostatní
Od pondělí 30. 11. pokračuje v prezenčním vzdělávání 1. a 2. třída, dále se budou prezenčně vzdělávat 3., 4., 5. a 9. třída. Třídy 6., 7.A, 7.B a 8. budou mít jeden týden prezenční výuku ve škole a druhý týden se budou vzdělávat distančním způsobem.

Třídy jsou rozděleny takto:

6. třída a 7.A

prezenční  výuka  30. 11.–4. 12. a 14. 12.–18. 12.

7.B a 8. třída

prezenční výuka  7. 12.–11. 12. a 21. 12.–22. 12.

 

Výuka ve škole začíná v 8.00. Žáci budou docházet do školy mezi 7.15 a 7.55.  Při práci ve třídě a na chodbách musí dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, desinfekce rukou, rozestupy, …), žáky se všemi pravidly seznámí jejich vyučující.

Konec výuky má každá třída v jiný čas. 

Ukončení výuky:

1. třída – 11.10

2. třída – 11.30

3. třída – 11.50

4. třída – 12.10

5. třída – 12.30

6. třída/7.B – 12.50

7.A/8. třída – 13.10

9. třída –13.30

 

Vyučování probíhá dle platného rozvrhu. Není povolen zpěv a sportovní činnost. 

Žáci, kteří mají v daném týdnu distanční vzdělávání, budou pracovat přes MS Teams jako dosud.

 

Stravování ve školní jídelně

Při stravování ve školní jídelně platí zvýšená hygienická opatření dle nařízení hygieny a MŠMT, žáci se budou střídat podle tříd.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou přijít vyzvednout oběd v čase od 13.00 do 14.00. Výdej bude z boku budovy (branou do dvora školní jídelny).

Žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny, budou mít od 30. 11. automaticky přihlášené obědy (včetně těch, kteří mají distanční vzdělávání). V případě, že o obědy nebudete mít zájem, je potřeba si je odhlásit (tel. 720 074 059).

 

Školní družina

Žáci budou rozděleni ve školní družině podle tříd, jsou zřízena další dvě nová oddělení (pro 3. a 4. třídu).  Ranní družina je v provozu pouze pro žáky 1. a 2. třídy.

 

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě je umístěna dezinfekce. Ve třídách se bude pravidelně několikrát během výuky větrat, svrchní oděvy si proto budou žáci brát do tříd.


Vytvořeno: 24. 11. 2020
Poslední aktualizace: 24. 11. 2020 10:12
Autor: Mgr. Martina Lungová