Navigace

Obsah

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Typ: ostatní
Výuka po vánočních prázdninách začíná v pondělí 4. ledna 2021.

Pokud se situace nezmění, bude výuka od 4. 1. 2021 probíhat za upravených podmínek jako dosud:

– prezenčně ve škole se budou vzdělávat žáci 1., 2., 3., 4., 5. a 9. třídy;

– třídy 6., 7.A, 7.B a 8. budou mít jeden týden prezenční výuku ve škole a druhý týden se budou vzdělávat distančním způsobem;

 

V týdnu od 4. 1. 2021–8. 1. 2021 bude prezenčně ve škole probíhat výuka 7.B a 8. třídy.

Žáci 6. třídy a 7.A se budou vzdělávat distančním způsobem.

 

Pokud by došlo v průběhu vánočních prázdnin k nějakým změnám, budeme Vás informovat.

 

Upravené podmínky výuky:

Výuka ve škole začíná v 8.00. Žáci budou docházet do školy mezi 7.15 a 7.55. Přezují se v šatně, svrchní oděvy si vezmou s sebou a hned odchází do své třídy. Při práci ve třídě a na chodbách musí dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, desinfekce rukou, rozestupy, …), žáky se všemi pravidly seznámí jejich vyučující.

 

Konec výuky má každá třída v jiný čas. Po ukončení výuky žáci neprodleně odejdou ze školy.

Ukončení výuky:

1. třída – 11.10

2. třída – 11.30

3. třída – 11.50

4. třída – 12.10

5. třída – 12.30

6. třída/7.B – 12.50

7.A/8. třída – 13.10

9. třída –13.30

 

Vyučování probíhá dle platného rozvrhu. Není povolen zpěv a sportovní činnost. Poslední hodiny výuky budou končit v daný čas, kdy má která třída končit.

Žáci, kteří mají v daném týdnu distanční vzdělávání, budou pracovat přes MS Teams jako dosud.

 

Stravování ve školní jídelně

Při stravování ve školní jídelně platí zvýšená hygienická opatření dle nařízení hygieny a MŠMT, žáci se budou střídat podle tříd.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou přijít vyzvednout oběd v čase od 13.00 do 14.00. Výdej bude z boku budovy (branou do dvora školní jídelny).

Žáci, kteří chodí na obědy do školní jídelny, mají automaticky přihlášené obědy (včetně těch, kteří mají distanční vzdělávání). V případě, že o obědy nebudete mít zájem, je potřeba si je odhlásit (tel. 720 074 059).

 

Školní družina

Žáci budou rozděleni ve školní družině do dvou oddělení podle tříd: 1. oddělení 1. a 3. třída, 2. oddělení 2. a 4. třída. Ranní družina je v provozu pouze pro žáky 1. a 2. třídy.

 

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě je umístěna dezinfekce. Je zajištěno důkladné čištění všech místností, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...). Ve třídách se bude pravidelně několikrát během výuky větrat, svrchní oděvy si proto budou žáci brát do tříd.


Vytvořeno: 17. 12. 2020
Poslední aktualizace: 17. 12. 2020 13:17
Autor: Mgr. Martina Lungová