Navigace

Obsah

Pár slov k distanční výuce

Typ: ostatní
V článku si můžete přečíst zamyšlení nad distanční výukou, nabídku pomoci při řešení problémů a v příloze najdete text a doporučení k distanční výuce.

Vážení rodiče, milí žáci,
život se za poslední rok opravdu hodně změnil. Hodně se změnilo také vzdělávání. Namísto sezení v lavicích sedí děti před obrazovkami monitorů a učitele v mnohém zastupují rodiče nebo starší sourozenci. Pro všechny je to dost velká zátěž.

Distanční výuka klade různé nároky pro různě staré děti. U starších dětí hodně spočívá na samostatné práci. Je dobré využít výhody, které distanční výuka nabízí: domácí prostředí, čas nepřerušovaný zvoněním a začátkem další hodiny, čas, který se ušetří na cestě do školy. Děti mohou pracovat podle svého tempa a rozvrhnout si práci podle svých potřeb. Na on-line hodinách je skvělé, že se děti můžou vidět a slyšet navzájem, mají možnost pracovat spolu s učitelem a spolužáky. Nevýhodou je, že při videohovorech je velmi náročné se delší dobu soustředit. Také do výuky vstupují faktory jako kolísání internetového připojení nebo technické problémy.

Ještě náročnější pro děti je, že mnohem víc přebírají zodpovědnost za své učení. Učí se plánovat a rozvrhnout si práci, hlídat si termíny odevzdání, umět požádat o pomoc. V tomto hodně z nich potřebuje podporu někoho z rodiny, někoho, kdo je jim nápomocen a zároveň je pro ně autoritou.

Po zkušenosti z distanční výuky v minulém školním roce jsme se s kolegy ve škole shodli na tom, že právě tyto dovednosti jsou pro naše žáky velmi důležité – teď i pro jejich budoucí život. Rozhodli jsme se tedy, že tyto dovednosti budeme v tomto školním roce cíleně podporovat. Zařadili jsme v každé třídě na druhém stupni dvě hodiny týdně, ve kterých se žáci učí pracovat na projektech: od úplného začátku, kdy se domlouvají, jak má takový projekt vypadat, přes stanovení cílů, vypracování časového harmonogramu až po splnění projektu, jeho prezentaci a následné vyhodnocení. Věříme, že toto úsilí ponese ovoce.

Určitě se většina z Vás těší na to, až zase budou děti ve škole. Pro některé z nich to ale nemusí být jen o těšení se na kamarády, ale mohou mít jakékoliv obavy. Obavy z toho, jak zvládnou znovu učení, písemky a zkoušení – blíží se pololetní vysvědčení, někdo může mít obavy i z návratu do kolektivu třídy.

Školní poradenské pracoviště základní školy v Koryčanech nabízí možnost konzultací k jakémukoliv tématu, které souvisí s distanční výukou nebo návratem dětí do školy. Můžete se obrátit na výchovnou poradkyni a metodičku prevence ve škole Veroniku Flídrovou (flidrova@zskorycany.cz) nebo na vedení školy (reditel@zskorycany.cz, zastupce@zskorycany.cz).

Děkujeme všem, vážíme si Vaší pomoci a spolupráce. Děkujeme také za zpětnou vazbu, kterou nám dáváte. Je pro naši práci důležitá.

 

V příloze si můžete přečíst Doporučení pro rodiče a žáky k distanční výuce (pro 1. a 2. stupeň zvlášť) a úryvek z textu k návratu dětí do školy pro rodiče.

Doporučení_k_distanční_výuce_I_stupeň.pdf (549.75 kB)

Doporučení_k_distanční_výuce_II_stupeň.pdf (530.29 kB)

čl_Návrat do školy_pro rodiče.pdf (518.55 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 4. 12. 2020
Poslední aktualizace: 4. 12. 2020 13:19
Autor: Mgr. Martina Lungová