Navigace

Obsah

Pro všechny, kdo letos dělají přijímačky

Typ: ostatní
Postup při odevzdávání zápisového lístku – ZMĚNA!!!

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín zkracovat).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit
úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání se nelze odvolat. Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (§ 101 písm. b) správního řádu). Pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek, lze pak novým rozhodnutím přijmout ty uchazeče, kteří se umístili “pod čarou”.

 

Víc informací: https://www.zkola.cz/informace‐o‐zapisovem‐listku/

 

V těchto dnech rozesílají rozhodnutí o (ne)přijetí obory středních škol, které jsou ukončené výučním listem, to znamená obory bez maturitní zkoušky, to jsou všechny bez přijímaček. Pohlídejte si termíny!

Dejte mi prosím vědět, kdo už je přijatý. Všem držím palce.

Jakékoliv dotazy (nejen) k zápisovým lístkům na adrese flidrova@zskorycany.cz


Vytvořeno: 22. 4. 2020
Poslední aktualizace: 22. 4. 2020 17:45
Autor: Mgr. Martina Lungová