Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy – změna organizace

Typ: ostatní
Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci došlo ke změně v organizaci zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne bez účasti dětí, zákonný zástupce pouze vyplní žádost o přijetí a osobní údaje dítěte a tyto dokumenty podepsané doručí do školy.

Žádost je možné podat v době od 1. dubna do 15. dubna 2020 v pracovní dny v čase od 8.30 do 11.30, v pondělí ještě od 13.00 do 17.00.

Dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout zde:

Žádost zákonných zástupců o přijetí.docx (16.48 kB)

Zápis_dotazník_pro_rodiče.pdf (398.73 kB)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku_z_MŠMT.doc (51 kB)

Žádost_odklad.doc (24.5 kB)

nebo si je můžete vyzvednout ve vstupu do školy na Masarykově ulici 161 bez nutnosti osobního kontaktu. Zde také bude možnost vyplněné dokumenty odevzdat do připravené schránky.

Zpět vyplněné dokumenty můžete doručit čtyřmi způsoby:

1. osobní podání v budově školy na Masarykově ulici 161 (do připravené schránky),

2. zaslat poštou,

3. zaslat je do datové schránky školy (623abhm),

4. zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail).

Každému uchazeči přidělíme registrační číslo. Toto registrační číslo sdělíme zákonnému zástupci dítěte mailem nebo telefonicky. Poté ředitel školy vydá prohlášení o přijatých žácích, tito žáci zde budou uvedeni pod registračními čísly. Dokument bude zveřejněn na webových stránkách školy, ve vývěsce školy a na vstupních dveřích do školy na Masarykově ulici 161.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, přiložíte k dokumentům navíc potřebná vyjádření (doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického psychologa) a žádost o odklad školní docházky (dokument je také k vyzvednutí ve škole nebo na webových stránkách). O odklad lze požádat do 30. 4. 2020.

Pokud již dítě absolvovalo zápis v roce 2019 a dostalo odklad, bude přijato na základě již absolvovaného zápisu z loňského roku. Prosíme pouze o potvrzení, že na naši školu nastoupí (e-mailem, případně telefonem).

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na ředitele školy (telefon 728 166 012).

V přiložených dokumentech také najdete Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Tento dokument vydalo MŠMT a rodiče budoucích prvňáčků se s těmito informacemi mají seznámit.

 

P. S. Přikládáme pár momentek z našeho prvního setkání ve škole.

 

oznámení_Zápis_mimořádné_01.pdf (415.61 kB)

oznámení_Zápis_mimořádné_02.pdf (237.43 kB)

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 1. 4. 2020 10:52
Autor: Mgr. Martina Lungová