Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Kontakty na školní družinu:

Nádražní 110, 768 05 Koryčany

telefon: 737 981 276

email: druzina@zskorycany.cz

 

Formulář žádosti o přijetí do ŠD

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny (ŠD)

Na přijetí žáka do ŠD není nárok. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě žádosti o přijetí do ŠD (zápisního lístku) a posouzení žádosti z hlediska kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD (60 žáků).

  • Do ŠD může být přijat pouze žák Základní školy, Koryčany, okres Kroměříž
  • Přednostně budou přijímáni žáci 1.ročníku.
  • Přijímáni budou žáci 2.ročníku, kteří mají bydliště mimo Koryčany
  • Přijímáni budou žáci 2. ročníku.
  • Přijímáni budou žáci 3.a 4.ročníku, kteří mají bydliště mimo Koryčany
  • Přijímáni budou žáci 3. a 4. ročníku.
  • V případě, že se v průběhu školního roku bude do ŠD hlásit nový žák, může dojít k vyřazení jiného žáka ze ŠD, a to podle shora uvedených kritérií.
  • Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci neplatili řádně a včas poplatky za ŠD, nebo, který závažným způsobem porušil Řád ŠD.