Navigace

Obsah

Historické fotografie

Ze školní kroniky:
Již před tím rozhodnuto, že dne 24. října 1909 se vykoná svěcení nové budovy školní. Toho dne bylo velmi pěkné počasí. Pyšná, dvoupatrová budova hrdě skápěla se v ranním slunci. Ze střechy vlály dva prapory, jeden v barvách zemských, druhý v barvách říššských. Vlevo od hlavního vchodu zřízena tribuna pro řečníky a vedle ní na podstavci, obklopeném hájkem květin stálo poprsí J. V. Slavnost svěcení počala průvodem z chrámu Páně ke škole. Tam utvořili hasičské sbory špalír v němž stála školní mládež. Za špalírem bylo četné obecenstvo. Napřed zapělo učitelstvo a jiní zpěváci mužský slavnostní zpěv ,, To den´´ od Belly řízením místního nadučitele dívčí obecné školy ........