Navigace

Obsah

První školní den

V pondělí dne 4. září 2017 se na náměstí v Koryčanech uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku. V úvodu slavnostního zahájení promluvil pan ředitel školy, paní starostka a závěrečné promluvy se ujal pan farář. Všem chlapcům i dívkám v naší škole přejeme mnoho úspěchů během tohoto školního roku!