Navigace

Obsah

Pilotní testování – český jazyk 2. třída

Typ: ostatní
Naše škola se zapojila do pilotního testování souboru vzdělávacích materiálů AMOS – český jazyk pro 2. ročník.

Pilotní testování souboru materiálů vede třídní paní učitelka ve 2. třídě Bohdana Věžníková Fochrová.

 

O programu:

Na konci loňského školního roku se nám podařilo získat místo v projektu vyhlášeném nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Naši letošní druháci se tedy zúčastnili projektu Pilotní testování učebnic českého jazyka pro 2. třídu.

Pilotované materiály Český jazyk 2 tvořené autorským týmem pod vedením Miloše Novotného již prošly prvním rokem ověřování (školní rok 2022/2023) a jejich podoba byla na základě zpětné vazby před druhým rokem pilotního ověřování upravena.
Cílem druhého roku ověřování je získat ještě více zkušeností a na jejich základě provést další úpravy či doplnění před následným oficiálním vydáním pracovních učebnic.

Jaké materiály se pilotně ověřují:

 • Nové pracovní učebnice pro český jazyk obsahující obvyklé učivo probírané ve

2. ročníku, lišící se novým pojetím jako pracovní učebnice, jinými metodickými postupy a typy cvičení. Složené jsou ze 3 dílů:

 • 1. díl – opakování 1. ročníku (inovovaný START DRUHÁKA) 
 • 2. díl – pracovní učebnice pro 1. pololetí 
 • 3. díl – pracovní učebnice pro 2. pololetí 
 • Materiály budou předkládány k doložkovému řízení až na základě výsledků pilotního ověřování.

Co nabídlo nakladatelství:

 • všechny ověřované materiály pro žáky a učitele zdarma
 • poskytnuty jsou také interaktivní verze materiálů a podpůrné materiály
 • účast na akreditovaném školení vedeném Milošem Novotným pro učitele zdarma, včetně certifikátu o absolvování
 • možnost průběžných konzultací s autorským týmem
 • možnost ovlivnit výslednou podobu materiálu
 • videometodické náměty
 • certifikát pilotní školy

Co požaduje nakladatelství od vyučujícího:

 • ochotu vyučovat podle nových materiálů jako s hlavním materiálem do výuky
 • účast na online akreditovaném školení (rozsah 16 vyučovacích hodin)
 • účast na online individuální a skupinové zpětné vazbě (max. 4× za školní rok)
 • poskytnout jedenkrát týdně podrobnou písemnou zprávu o průběhu výuky
 • vyučující neposkytne materiály třetí straně
 • vyučující seznámí se záměrem rodiče a vyřídí písemný souhlas u vedení školy

 

Materiály pěkně navazují na učebnice, které jsme používali v první třídě. Přechod do druhé třídy byl tedy pozvolný, pro děti nestresující. V rámci materiálů jsou děti přiváděny k novým informacím nenásilně, po malých krůčcích. Velmi motivující je, že na mnohé nové znalosti si přijdou samy. Práce je dětem předkládána zábavnou formou.

Texty v učebnicích nabízejí navíc i možnost dramatizace – děti rády využívají možnost číst po rolích.

Do materiálů jsou mimo jiné zařazeny také úkoly podporující digitální kompetence. Děti stanovují strategie řešení, učí se pracovat s tabulkami, šifrují i dešifrují, používají algoritmizaci. To vše při práci se slovy, větami a novými informacemi.

Velmi kvalitně je také zpracován systém práce se sebehodnocením. Autor si uvědomuje, že je to důležitá dovednost, kterou je nutné žáky postupně naučit.

Veškeré učivo je dětem předkládáno promyšleně.

Materiály považuji za velmi kvalitní, výborně zpracované.

Bohdana Věžníková Fochrová


Příloha

Vytvořeno: 20. 6. 2024
Poslední aktualizace: 28. 6. 2024 5:55
Autor: Mgr. Martina Lungová