Navigace

Obsah

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

 

sdružuje rodiče a děti, zákonné zástupce a přátele ZŠ Koryčany, kteří se zajímají o vzdělání a výchovu, práci a rozvoj naší školy. Klub je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem. Zdrojem příjmu KRPŠ jsou příspěvky členů a dary.

Cílem Klubu rodičů je mimo jiné pořádat akce ke zkvalitnění spolupráce rodičů a školy, přispívat dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky ke zkvalitňování vzdělávací, výchovné a mimoškolní činnosti a zlepšování materiálních podmínek ve škole. Dalším cílem je seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů a podílet se na jejich řešení. Zástupci rodičů za každou třídu se schází několikrát ročně.

 

Předsedkyní sdružení je paní Markéta Žampachová, místopředsedkyní paní Andrea Bajková, pokladníkem paní Iveta Holásková.

 

SEZNAM TŘÍDNÍCH DŮVĚRNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

1. třída: p. Pavliňáková, p. Věžníková

2. třída: p. Křižanová

3. třída: p. Tvrdý

4. třída: p. Žampachová, p. Kudličková, p.  Bajková, p. Boucníková

5. AB:    p. Peclová, p. Králová

6. třída: p. Klemová

7. třída: p. Sedláčková

8. třída: p. Bajková

9. třída: