Navigace

Obsah

Práce žáků ze Zeměpisu

.

Šesťáci 2017/2018

 

 

Základní informace o 6. třídě:

 

 

Počet žáků: 23, z toho 6 chlapců a 17 dívek 

 

Počet nově přijatých žáků: 0

 

Počet žáků přešlých na jinou školu: 2 

 

Třídní učitel: Mgr. David Kosík

 

 

 

Učitelé jednotlivých předmětů:

 

 

Český jazyk – Mgr. Marie Marková

 

Anglický jazyk – PhDr. Jiří Brázdil

 

Matematika – Mgr. Veronika Flídrová

 

Fyzika – Mgr. Jiřina Lošanová

 

Přírodopis – Mgr. David Kosík

 

Zeměpis – Mgr. David Kosík

 

Dějepis  Mgr. Marie Marková

 

Občanská a etická výchova – Mgr. David Kosík

 

Globální výchova – Mgr. Miroslav Bieber

 

Informatika a výpočetní technika – Mgr. Miroslav Bieber

 

Praktické činnosti: Mgr. Miroslav Bieber, Mgr. Jiřina Lošanová

 

Hudební výchova – Mgr. David Kosík

 

Výtvarná výchova – Mgr. Roman Hofr

 

Tělesná výchova – Mgr. Vlastimil Jansa, Mgr. Miroslav Bieber

 

 

Akce šesťáků:

 

13. září 2017 - přednáška na téma ,, Používám mozek´´

 

24. listopad 2017 - čištění potoka Stříbrňáku a okolí kaple sv. Floriána ( 3 hodinová ekologická akce v našem městě)

 

22. prosinec 2017 - Vánoční besídka žáků 6. třídy (zpívání koled, lití olova, dětské hry, zdobení vánočního stromečku....)

 

prosinec 2017/ leden 2018 - výstava zeměpisných projektů žáků 6. třídy na téma ,, Děti pralesům - pralesy lidem´´ ve studovně základní školy

 

14. února 2018 - PLANETÁRIUM BRNO, pedagogický doprovod: PhDr. J. Brázdil, Mgr. V. Flídrová

 

 

 

Oznámení pro rodiče:

 

Den vody-pátek 16. března

 

 

 

 

 

 

Prosím rodiče, aby omlouvali nepřítomnost svého dítěte na telefonním čísle:  573 376 053 (sborovna II. stupně) nebo na emailu třídního učitele:  kosik@zskorycany.cz a aby měli děti zapsány všechny omluvenky v žákovských knížkách nepřítomnosti ve škole i s Vašim podpisem. Nepřítomnost dítěte je nutno oznámit nejpozději do 3 dnů od doby trvání důvodu nepřítomnosti žáka. V případě, že Vaše dítě musí odejít v době vyučování ze školy (lékař, rodinné důvody) a není nikoho, kdo by si pro něj přišel, tak musí zákonný zástupce napsat takovému žakovi omluvenku kde vyjadřuje souhlas s tím, že bere na sebe plnou zodpovědnost za své dítě s opuštěním školní budovy bez dohledu dospělé osoby. 

 

Děkuji.

 

Na můj email kosik@zskorycany.cz můžete omlouvat své dítě. Potvrzení o přečtení zprávy Vám vždy mile rád potvrdím krátkou odpovědí. Na tento email můžete také vznášet své žádosti, připomínky, dotazy popř. i dobré nápady. Vždy se Vám budu snažit co nejdříve odpovědět. Děkuji.

 

 

 

Používání mobilních telefonů ve škole podle školního řádu:

 

Mobilní telefony musí mít žáci v době vyučování vypnuté a uschované ve svých aktovkách a v době přestávek je dle školního řádu zakázáno pořizovat na své mobily jakákoliv videa a fotografie ze školního prostředí. V případě porušení této záležitosti může být mobilní telefon žákovi zabaven jakýmkoliv učitelem a rodiče žáka budou předvolání do školy k jejímu vyzvednutí a ke kázeňskému vyřešení  této záležitosti

 


Vytvořeno: 14. 3. 2018
Poslední aktualizace: 14. 3. 2018 17:57
Autor: