Navigace

Obsah

Jak vybírat profesi

 • Co chci dělat
 • S čím budu pracovat
 • Jaké pomůcky a nástroje budu používat
 • Kde a v jakých podmínkách budu pracovat
 • Jaké je uplatnění tohoto oboru
 • Jaké uplatnění bude za 50 let

Jak vybírat střední školu

 • Zvolit profesi
 • Zjistit požadavky k přijetí
 • Zkontrolovat na stránkách školy učební plán oboru
 • V Atlase školství najít školu, zkontrolovat všechno o ní, včetně poměru přihlášených a přijatých
 • Zajít se podívat na Dny otevřených dveří
 • Zjistit všechno, včetně informací o jídelně, internátu, způsobu dojíždění

Co nabízí Úřad práce Kroměříž

 • Databáze středních škol v celé ČR
 • Informace o oborech
 • Popisy povolání
 • Letáky škol
 • Testovací programy

Ptejte se

 • Rodičů
 • Učitelů
 • Na Úřadu práce
 • Kamarádů
 • Ale hlavně sami sebe

Možné problémy

 • Neznalost oboru
 • Internát
 • Dojíždění
 • Náročnost studia
 • Státní maturita
 • Uplatnění do budoucna

Podávání přihlášek

 • Umělecké obory (s talentovými zkouškami) do konce listopadu
 • Ostatní obory do 1. března

 

 

Učit se na přijímací zkoušky je hlavně vaše starost a váš zájem, jde o vaši budoucnost…

Jak se připravovat

 • Učte se nejpozději od Vánoc
 • K dispozici máte učebnice, se kterými pracujete ve škole. Pracujte s nimi i doma, plňte zadané úkoly.  Jen opisováním správných výsledků se toho moc nenaučíte
 • Ptejte se učitelů, diskutujte se spolužáky, použijte i videa na internetu.
 • Využijte přípravné kurzy, nemusíte se nutně účastnit těch, které vypsala vaše zvolená škola

Tipy na internetu

 

Přeji vám hodně štěstí. A nezapomeňte - štěstí přeje připraveným.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.