Navigace

Obsah

Žáci naší školy dostávají emailem připravenou přihlášku a k tomu vzor se základními instrukcemi. Kromě toho bude k tomuto tématu informační schůzka.

 

Návod na vypsání přihlášky najdete i na stránkách

Cermatu

Ale není to potřeba, přihlášku dostanete mailem, přibližně zároveň s pololetním vysvědčením (dřív to nejde, protože se na přihlášku dávají i známky), všechno vám včas vysvětlím a pak mi přihlášku pošlete vyplněnou zase mailem. Nehrozí chyby, přepisy, škrtání...

 

Postup:

1) Přihlášku budete vypisovat jen jednou, pak dostanete dvě kopie a ty pak předáte středním školám.

  • Pozor na to, aby byl správně vypsaný kód oboru, taky název střední školy musí být vypsaný přesně a celý,  i s adresou. Doporučuji zkopírovat to ze stránek vybrané školy.
  • Pokud střední škola požaduje potvrzení lékaře, zatím s tím počkejte. To stačí až jako úplně poslední akce před odesláním.

2) Přihlášku mi pošlete zpátky na mail. Zkontroluji, jestli je všechno v pořádku,  vytisknu, přihláška dostane kulaté razítko a podpis pana ředitele a teprve potom si ji vyzvednete v papírové podobě. Bez kulatého razítka a podpisu pana ředitele by nebyla platná.

  • Přihlášku podepíšete - žák i rodič a proškrtáte všechno, co se proškrtat v počítači nedařilo.
  • Teprve teď je čas na potvrzení lékaře.

3) Přihláška je připravená k odeslání nebo odnesení na střední školu.

  • Pokud ponesete přihlášku na školu osobně, doporučuji nechat si vystavit potvrzení o převzetí, na které bude datum a podpis, ideálně i razítko střední školy.
  • Pokud budete posílat poštou, pak doporučeně a nechejte si doklad o odeslání.
  • Pozor na datum, přiháška musí být odeslaná nebo odevzdaná do konce února. V případě odeslání poštou je rozhodující datum odeslání.

4) A teď už jen čekáte, až přijde pozvánka k přijímacím zkouškám.