Navigace

Obsah

Nabídka středních škol

Podívejte se na stránky http://www.seznamskol.eu,  vyberete si kraj, okres,  typ školy, je to moc pěkně udělaná stránka.

 

www.zkola.cz

publikace  Kam na školu ve Zlínském kraji                

www.infoabsolvent.cz

volba školy, oboru, filmy o různých povoláních

www.atlasskolstvi.cz

studijní nabídky škol

www.scio.cz

pro studenty a rodiče

 

prijimacky.cermat.cz

všechny informace k přijímačkám, zápisovým lístkům, testy z minulých let i s řešením

 

Obory podle písmen v kódu

 • J: střední nebo střední odborné vzdělání (bez maturity i výučního listu)
 • C: praktická škola
 • E, H: střední odborné vzdělání s výuční listem
  • H: 
   Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.
  • E: Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.
 • K: střední vzdělání s maturitní zkouškou (gymnázia)

Příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři varianty studia: 4leté, 6leté a 8leté.

 • L/0: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, (součástí vzdělávání je i odborný výcvik)

Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

 • M: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

 • P: konzervatoře (maturitní zkouška/absolutorium)

 

Přijímací zkoušky se dělají na obory s maturitou

Obory ukončené výučním listem mívají místo písemné přijímací zkoušky pohovor

 

A co když to nevyjde?

Není to sice příjemné, ale občas se to stane. Nic není ztraceno. Školy, které nemají dost uchazečů, vypisují další kola přijímaček.

Všechny potřebné informace najdete na stránkách NPI.

Je potřeba vypsat novou přihlášku, potvrdit ji ve škole a případně u lékaře. Proto se na mě co nejdřív obraťte, abychom to stihli.

Veronika Flídrová