Navigace

Obsah

provozní řád jídelny

Typ: ostatní
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Svrchní oděv, boty a aktovky si žáci odkládají v šatně jídelny.

2. Žáci dbají ve školní jídelně všech pravidel hygieny a bezpečnosti.

3. Při výdeji stravy stojí ukázněně v řadě, nepředbíhají, nestrkají se a nekřičí.

4. Dodržují pravidla slušného chování, zdraví dospělé, děkují při vydání oběda a dbají pokynů dohlížejících pedagogů nebo zaměstnanců školy.

5. Přihlásit ke stravě se mohou žáci na začátku školního roku přihláškou ke stravování, jinak kdykoliv během školního roku. Přihlášky se odevzdávají vedoucí školní jídelny. Každý strávník obdrží při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného bezkontaktní čip za úhradu 120,- Kč. Jeho ztrátu je žák povinen okamžitě ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový.
Přihlašování a odhlašování obědů je možné mobilním telefonem a internetem – www.strava.cz. Telefonicky se lze odhlásit na čísle: 720 074 059. Pozdě odhlášená strava propadá.

6. Při absenci je žák povinen se odhlásit den předem, nejpozději však do 7.30 hodin ráno na ten určitý den. Oběd je možné odebrat do jídlonosiče jen jeden den při nepřítomnosti žáka ve škole.
Po ostatní dny je možné oběd odebrat za podmínek jako pro cizího strávníka (§ 4 odst. 9, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Norma a cena jsou stejné jako pro cizí strávníky.

7. Výdej stravy se provádí:
pro cizí strávníky: od 11.15 – 11.45 hodin
pro žáky ZŠ a zaměstnance: od 11.45 – 12.15 hodin
od 12.45 – 13.15 hodin
od 13.30 – 14.00 hodin

8. Cena stravy se upravuje v závislosti na pohybu cen potravin a to vždy k 1. dni v kalendářním měsíci. Tato skutečnost bude strávníkům předem oznámena. Stravu hradí hotově jednotliví zákonní zástupci dětí vždy ve stanovené dny u vedoucí stravování ve ŠJ nebo bezhotovostním platebním stykem na účet ZŠ. Vyúčtování se provádí z měsíce na měsíc.

9. Při nedodržení řádu jídelny nebo nezaplacení stravného, mohou být žáci ze stravování vyloučeni.

10. Z jídelny není dovoleno odnášet jídlo volně v rukou, bez obalu (ovoce, oplatky, jogurt apod. ano, vdolky ne). Taktéž platí přísný zákaz vynášení nádobí a příborů!

11. Jídelnu navštěvují pouze strávníci, kteří mají v ten den přihlášený oběd. Je nepřípustné, aby do jídelny chodili žáci, kteří se nestravují.


Vytvořeno: 4. 10. 2017
Poslední aktualizace: 4. 10. 2017 21:19
Autor: