Navigace

Obsah

Londýn s výukou - 30.11. - 5.12.2015

Žáci základní školy v Londýně

Základní škola Koryčany zorganizovala pro své žáky ve spolupráci s CK Royal zájezd s názvem „Londýn s výukou“. Už z názvu akce lze dovodit, že se nejednalo o pouhý poznávací výlet, ale součástí pobytu byla i výuka žáků na anglické škole. Ale pěkně popořádku.

Příprava celé akce probíhala už od jara, kdy škola podala žádost na financování námi předloženého projektu, který jsme nazvali „Motivace a příležitosti“. V průběhu hlavních prázdnin škola požadovanou dotaci obdržela a mohlo se tedy začít s realizací té části projektu, která se týkala výjezdu žáků do cizojazyčné země. Především bylo nutné vybrat vhodnou cestovní kancelář a ve spolupráci s ní sestavit program zájezdu. Dohodnut byl i termín zájezdu 30. 11. – 5. 12. 2015. Protože jsme nemohli naplnit celý autobus sami, dojednali jsme, že akci uskutečníme také ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ TGM Blansko.

V pondělí ráno si pro nás přijel velký žlutý autobus, který se stal našim „domovem na kolečkách“ po dobu celého zájezdu. Postupně jsme přibrali další účastníky zájezdu, kromě žáků zmiňované školy z Blanska to byli ještě žáci z gymnázia v Brně. Naši žáci a žáci z Blanska obsadili podle zasedacího pořádku celé horní patro velkého autobusu. V Plzni jsme nakonec naložili i průvodkyni Věru Kernovou, která se o nás po dobu zájezdu skvěle starala.

Cesta ubíhala docela rychle, a proto jsme dokonce stihli dřívější trajekt. Na ostrovy jsme se dostali kolem sedmé hodiny místního času a hned vyrazili do Greenwich, kde měla začít celodenní prohlídka Londýna. Všichni jsme se moc těšili, takže jsme ani moc nevnímali únavu po dlouhé cestě. První den pobytu jsme stihli ještě navštívit řadu dalších památek v oblasti City of Westminster (budovy parlamentu, Westminster Abbey, ulice White Hall, Piccadilly Circus, Leicester Square, Chcinatown, Trafalgar Square). Žáci si vyzkoušeli plavbu lodí po Temži, jízdu klasickým červeným autobusem a na závěr dne metrem. Po návštěvě muzea voskových figurín Madame Tussaud’s jsme nasedli do našeho autobusu a odjeli do části Londýna zvané Kingston, kde jsme se měli potkat s rodinami, u kterých byli žáci, ale i ostatní, ubytovaní. Tento způsob ubytování je u podobných zájezdů zcela běžný. Obvyklé je i stravování u hostitelských rodin. Pro žáky si tak postupně přijížděla auta hostitelských rodin a odvážela je na pozdní večeři.

Druhý den ráno hostitelské rodiny zase žáky přivezly na místo srazu. Podle úsměvů žáků bylo vidět, že se večer i první nocleh v rodinách podařilo úspěšně zvládnout. Nyní na žáky čekala ještě jedna neznámá věc, a sice výuka v anglické škole. Výukový kurz žáci absolvovali na Richmond upon Thames College. Po příjezdu do školy si žáky rozebrali angličtí vyučující. Žáci nejprve napsali test, a pak byli rozděleni do skupin po 20. Výuka probíhala vždy dopoledne po tři následující dny. Na závěr výuky posledního dne se uskutečnil krátký ceremoniál, při kterém žáci dostali certifikát o absolvování kurzu.

V Londýně jsme navštívili muzea Science a Natural History. Prošli se v Hyde Parku k Albert Memorial a také kolem Albert Hall. Velkým zážitkem byla návštěva filmových studií Warner Bros – s expozicí Harryho Pottera. Poslední den se žáci přepravovali do centra příměstským vlakem a metrem, protože autobus musel mít 9 hodinovou přestávku před dlouhou jízdou domů. V centru Londýna jsme ještě stihli vyjet na nejvyšší mrakodrap v Evropě The Shard, projít se částí zvanou City a vyfotit Tower of London, Tower Bridge, katedrálu Sv.Pavla. Byla možnost také nakoupit poslední dárečky na vánočním trhu, který právě probíhal u Tate Modern. Po odjezdu z Londýna na nás čekala zase plavba trajektem na pevninu a další cesta přes Francii, Belgii a Německo domů.

Myslím, že tento zájezd splnil všechna očekávání. Kromě toho, že žáci viděli spoustu krásných památek a dalších atrakcí v Londýně, měli také možnost prakticky vyzkoušet svoje komunikační dovednosti v angličtině. V historii školy se jedná o největší akci, jakou škola kdy organizovala. Díky podpoře, kterou jsme v rámci projektu Motivace a příležitosti CZ.1.07/1.1.00/56.0920 získali, jsme mohli žákům uhradit plnou cenu zájezdu včetně vstupů do placených atrakcí. Žáci platili pouze 30Ł na úhradu jízdenek hromadné dopravy po Londýně a výjezd výtahy na vrchol mrakodrapu The Shard.

Věřím, že se podaří podobný projekt uskutečnit i v příštích letech tak, aby byli žáci stále více a více motivováni k učení se cizím jazykům.       

 RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy