Navigace

Obsah

Dokumenty školy

Dokumenty

Školní poradenské pracoviště Staženo: 23x | 16.01.2018

Inspekční zpráva v roce 2017 Staženo: 34x | 15.01.2018

Školní vzdělávací program Staženo: 61x | 06.11.2017

Dlouhodobá koncepce školy 2016-2020 Staženo: 57x | 30.01.2018

Organizace školního roku 2017/2018 Staženo: 69x | 30.01.2018

Školní řád 2017/2018 Staženo: 64x | 30.01.2018

Školní vzdělávací program - ŠD Staženo: 60x | 19.06.2017

Filosofie školy v oblasti výchovy Staženo: 48x | 19.06.2017

Kriteria pro přijetí žáka do školní družiny Staženo: 50x | 19.06.2017

Žádosti a formuláře

Formulář - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově Staženo: 68x | 19.06.2017

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky Staženo: 48x | 19.06.2017

Žádost o přijetí žáka do školní družiny Staženo: 49x | 19.06.2017

Žádost o přestup žáka Staženo: 59x | 19.06.2017

Rozpočty a povinné informace

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 23x | 16.01.2018

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 24x | 16.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 33x | 16.01.2018

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 55x | 19.06.2017

Povinně zveřejňované informace 2016 - 2017 Staženo: 89x | 19.06.2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 Staženo: 23x | 31.01.2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Staženo: 54x | 19.06.2017

Stránka