Navigace

Obsah

Dokumenty školy

Dokumenty

Školní vzdělávací program Staženo: 22x | 06.11.2017

dlouhodobá koncepce školy 2016-2020 Staženo: 18x | 11.10.2017

Organizace+školního+roku+2017 Staženo: 33x | 21.09.2017

řád školy 2017/2018 Staženo: 33x | 06.09.2017

školní řád Staženo: 34x | 05.09.2017

Organizace školního roku 2016/2017 Staženo: 28x | 19.06.2017

Školní řád Staženo: 26x | 19.06.2017

Školní řád - pravidla pro hodnocení a klasifikaci Staženo: 27x | 19.06.2017

Školní vzdělávací program - ŠD Staženo: 28x | 19.06.2017

Filosofie školy v oblasti výchovy Staženo: 21x | 19.06.2017

Kriteria pro přijetí žáka do školní družiny Staženo: 25x | 19.06.2017

Žádosti a formuláře

Formulář - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově Staženo: 35x | 19.06.2017

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky Staženo: 25x | 19.06.2017

Žádost o přijetí žáka do školní družiny Staženo: 21x | 19.06.2017

Žádost o přestup žáka Staženo: 29x | 19.06.2017

Rozpočty a povinné informace

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 24x | 19.06.2017

Povinně zveřejňované informace 2016 - 2017 Staženo: 28x | 19.06.2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. Staženo: 25x | 19.06.2017

Výroční zpráva Zš Koryčany 2015 - 2016 Staženo: 31x | 19.06.2017

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Staženo: 31x | 19.06.2017

Stránka