Navigace

Obsah

Dokumenty školy

Dokumenty

Organizační řád - školní řád 2017/2018 Staženo: 19x | 20.05.2018

Filozofie školy v oblasti výchovy Staženo: 15x | 20.05.2018

Školní poradenské pracoviště Staženo: 90x | 16.01.2018

Inspekční zpráva v roce 2017 Staženo: 105x | 15.01.2018

Školní vzdělávací program Staženo: 168x | 06.11.2017

Dlouhodobá koncepce školy 2016-2020 Staženo: 134x | 30.01.2018

Školní řád 2017/2018 Staženo: 128x | 30.01.2018

Školní vzdělávací program - ŠD Staženo: 131x | 19.06.2017

Kriteria pro přijetí žáka do školní družiny Staženo: 113x | 19.06.2017

Žádosti a formuláře

Formulář - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově Staženo: 131x | 19.06.2017

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky Staženo: 109x | 19.06.2017

Žádost o přijetí žáka do školní družiny Staženo: 112x | 19.06.2017

Žádost o přestup žáka Staženo: 124x | 19.06.2017

Rozpočty a povinné informace

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 86x | 16.01.2018

Rozpočet na rok 2019 Staženo: 84x | 16.01.2018

Rozpočet na rok 2018 Staženo: 97x | 16.01.2018

Rozpočet na rok 2017 Staženo: 114x | 19.06.2017

Povinně zveřejňované informace 2016 - 2017 Staženo: 209x | 19.06.2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 14x | 20.05.2018

Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 Staženo: 106x | 31.01.2018

Stránka