Navigace

Obsah

Informace k zápisu dětí do 1. třídy

Typ: ostatní
zápis 1. třída Zápis proběhne ve středu 3. dubna 2024 v čase od 15.00 do 18.00.

Zápis budoucích žáků 1. třídy na školní rok 2024/2025 se uskuteční ve středu 3. dubna 2024 od 15.00 do 18.00 hodin v budově 1. stupně na Náměstí 106.

V odůvodněných případech (nemoc) lze po předchozí telefonické domluvě absolvovat zápis v náhradním termínu ve středu 10. 4. 2023.

Do prvních tříd budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem povinné školní docházky. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem.

U zápisu bude každému dítěti přiděleno identifikační číslo. Pod tímto identifikačním číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole (vchodové dveře budovy školy na Náměstí 106) a na webových stránkách školy www.zskorycany.cz.

K zápisu je třeba přinést:

  • rodný list dítěte
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • případná odborná či lékařská doporučení

Kritéria pro přijetí: K povinné školní docházce do Základní školy, Koryčany, okres Kroměříž, budou přednostně přijati žáci s trvalým bydlištěm v Koryčanech a spádových obcích.

Počet přijatých žáků: Maximální počet přijatých žáků je 60.

 

Prezenční zápis bude mít formální a motivační část.

Formální část zápisu:

– Zákonný zástupce požádá písemně o zápis dítěte k plnění školní docházky nebo o udělení odkladu povinné školní docházky.

Motivační část zápisu:

– Proběhne formou rozhovoru pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem (motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti).

 

Upozornění pro rodiče

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu, nejpozději však do 31. května 2024. K žádosti je potřeba předložit doporučení odborného (dětského) lékaře a poradenského zařízení (např. pedagogicko-psychologické poradny).

 

Cílem zápisu je posouzení školní připravenosti. Posuzuje se zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod. Zápis probíhá zábavnou formou, pro děti jsou též nachystány hry a herní prvky v přátelském a vstřícném prostředí.

 

Informace k zápisu Typ: PDF dokument, Velikost: 142.6 kB


Příloha

Vytvořeno: 20. 3. 2024
Poslední aktualizace: 20. 3. 2024 10:26
Autor: Mgr. Martina Lungová