Navigace

Obsah

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Typ: ostatní
Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 1Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy.
Zápis se bude konat ve středu 6. 4. 2022 v čase od 15.00 do 18.00 v budově 1. stupně základní školy (Náměstí 106).

Zápis bude mít dvě části: formální, během které pracovník školy vyplní se zákonným zástupcem dítěte potřebné dokumenty (zákonný zástupce bude dokládat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte), a motivační, jejímž cílem je představit dítěti školu jako bezpečné a příjemné prostředí a pedagogický pracovník má možnost orientačního posouzení školní připravenosti dítěte.

Pokud budete potřebovat další informace, napište nám nebo zavolejte.

Těšíme se na vás.

Informace k odkladu školní docházky

 Kdy a jak lze požádat o odklad povinné školní docházky

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Pár slov o naší škole:

Ve škole učíme podle vlastního školního vzdělávacího programu Cesta poznání. Tento název jsme zvolili proto, abychom zdůraznili, že je pro nás ve vzdělávání důležitá cesta – proces. Ve škole se snažíme vytvářet vstřícnou a bezpečnou atmosféru, jde nám o to, aby si děti udržely chuť a touhu po poznávání nových věcí, klademe důraz na budování dobrých vztahů k sobě samým, k ostatním lidem i okolnímu světu. Chceme, aby všechny děti dosahovaly svého osobního maxima, proto podporujeme různé formy individualizace.

V 1. třídě se děti budou učit číst, psát a počítat, budou se zdokonalovat ve výtvarných činnostech, tvoření z papíru a keramiky, v posilování tělesné kondice, v rámci předmětu prvouka se budou seznamovat se světem kolem sebe. Už od 1. ročníku budou mít výuku anglického jazyka, ve které se seznámí s anglickým jazykem pomocí her, říkanek, písniček, pohybových aktivit a poslechu.

Snažíme se vytvářet příležitosti pro celkový rozvoj dítěte, rádi chodíme při výuce s dětmi ven, dáváme možnost k rozvoji manuální zručnosti.

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 20. 3. 2022
Poslední aktualizace: 21. 3. 2022 14:50
Autor: Mgr. Martina Lungová