Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy

Typ: ostatní
Zápis do 1. třídy 1Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci proběhne zápis do 1. třídy bez účasti dětí, zákonný zástupce pouze vyplní potřebné dokumenty (žádost o přijetí a osobní dotazník dítěte) a tyto dokumenty podepsané doručí do školy.

Žádost je možné podat v době od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční online v úterý 30. 3. 2021 od 16 hodin. Představí se Vám paní učitelka, která bude od září v 1. třídě učit, a seznámíme Vás s distanční formou letošního zápisu do 1. třídy. Pokud se budete chtít schůzky zúčastnit, napište na mail zastupce@zskorycany.cz, budou Vám zaslány přihlašovací údaje k online schůzce. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Distanční forma zápisu do 1. třídy

Dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout zde:

Zápis_2021_Žádost_o přijetí_k_vzdělávání_ZŠ.docx (14.93 kB)

Zápis_2021_Osobní_dotazník.pdf (398.9 kB)

Zápis_2021_Žádost_odklad.doc (26.5 kB)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku_z_MŠMT.pdf (102.26 kB)

 

nebo si je můžete vyzvednout ve vstupu do školy na Masarykově ulici č. 161 (bez nutnosti osobního kontaktu) v pracovní dny v čase od 8.30 do 11.30, v pondělí a ve středu ještě od 13.00 do 16.00. Zde také bude možnost vyplněné dokumenty odevzdat do připravené schránky.

 

Zpět vyplněné dokumenty můžete doručit čtyřmi způsoby:

1. osobní podání v budově školy na Masarykově ulici č. 161 (do připravené schránky v budově školy),

2. zaslat poštou (případně je dát do poštovní schránky umístěné vedle vchodových dveří na budově Masarykova 161),

3. zaslat je do datové schránky školy (623abhm),

4. zaslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 

Každému uchazeči přidělíme registrační číslo. Toto registrační číslo sdělíme zákonnému zástupci dítěte mailem nebo telefonicky. Poté ředitel školy vydá prohlášení o přijatých žácích, tito žáci zde budou uvedeni pod registračními čísly. Dokument bude zveřejněn na webových stránkách školy, ve vývěsce školy a na vstupních dveřích do školy na Masarykově ulici 161.

 

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, přiložíte k dokumentům navíc potřebná vyjádření (doporučení školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického psychologa) a žádost o odklad školní docházky (dokument je také k vyzvednutí ve škole nebo na webových stránkách). O odklad lze požádat do 30. 4. 2021.

Pokud již Vaše dítě absolvovalo zápis v roce 2020 a dostalo odklad, bude přijato na základě již absolvovaného zápisu z loňského roku. Prosíme pouze o potvrzení, že na naši školu nastoupí (e-mailem, případně telefonem).

 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na ředitele školy (telefon 728 166 012, mail reditel@zskorycany.cz) nebo na zástupce ředitele školy (mail zastupce@zskorycany.cz).

 

V přiložených dokumentech také najdete Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Tento dokument vydalo MŠMT a rodiče budoucích prvňáčků se s těmito informacemi mají seznámit.

 

Připisujeme pár slov o naší škole

Ve škole učíme podle vlastního školního vzdělávacího programu Cesta poznání. Tento název jsme zvolili proto, abychom zdůraznili, že je pro nás ve vzdělávání důležitá cesta – proces. Ve škole se snažíme vytvářet vstřícnou a bezpečnou atmosféru, jde nám o to, aby si děti udržely chuť a touhu po poznávání nových věcí, klademe důraz na budování dobrých vztahů k sobě samým, k ostatním lidem i okolnímu světu. Chceme, aby všechny děti dosahovaly svého osobního maxima, proto podporujeme různé formy individualizace.

V 1. třídě se děti budou učit číst, psát a počítat, budou se zdokonalovat ve výtvarných činnostech, tvoření z papíru a keramiky, v posilování tělesné kondice, v rámci předmětu prvouka se budou seznamovat se světem kolem sebe. Už od 1. ročníku budou mít výuku anglického jazyka, ve které se seznámí s anglickým jazykem pomocí her, říkanek, písniček, pohybových aktivit a poslechu.

Snažíme se vytvářet příležitosti pro celkový rozvoj dítěte, rádi chodíme při výuce s dětmi ven, dáváme možnost k rozvoji manuální zručnosti (s tím souvisí i náš současný projekt Rozvoj přírodovědného a technického – praktického vzdělávání v ZŠ Koryčany).

 


Přílohy

Vytvořeno: 22. 3. 2021
Poslední aktualizace: 23. 3. 2021 12:11
Autor: Mgr. Martina Lungová