Navigace

Obsah

Ukliďme Česko - ŠD

Školní družina uklízí.

 

„Ukliďme Česko“ ve školní družině

Dne 5.4.2019 se naše školní družina zapojila do úklidové akce „Ukliďme Česko‘‘. Uklidili jsme společně školní zahradu, vyhrabali starou trávu, zametli dlaždice, vysbírali odpadky a šišky.Všichni pomáhali ze všech sil, a společná práce nás bavila. Uklidit okolí pro nás nebylo tak těžké. Počasí nám přálo a nadšení dětí bylo hned vidět! Jedním z cílů naší školní družiny, je vést děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a naučit je vnímat její krásu. Seznámit je s lidskou činností, která k ochraně přírody vede a snažit se o to, aby i nejmenší děti pochopily, že v hezkém prostředí se nám žije lépe.