Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň a metodička prevence:

Mgr. Veronika Flídrová – 573 376 053; mail – flidrova@zskorycany.cz; konzultace po domluvě

 

Minimální preventivní program ZŠ Koryčany 2019/2020

Školní program ZŠ Koryčany proti šikaně 2019/2020