Navigace

Obsah

Změna v organizaci výuky od pondělí 10. 5. 2021

Typ: ostatní
Od pondělí 10. 5. 2021 začíná rotační výuka pro žáky 2. stupně.

V týdnu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 se prezenčně ve škole budou vzdělávat žáci 6. třídy, 7.A7.B, distanční výuka zůstane pro žáky 8. a 9. třídy. V následujícím týdnu se pak třídy vystřídají (pokud nedojde k nějaké další úpravě na základě ustanovení vlády).

 

Výuka ve škole začíná v 8.00. Žáci budou docházet do školy mezi 7.30 a 7.55. Přezují se v šatně a hned odchází do své třídy. Při práci ve třídě a na chodbách musí dodržovat pravidla ochrany zdraví (nošení roušky, dezinfekce rukou, rozestupy, …), žáky se všemi pravidly seznámí jejich vyučující.

Konec výuky má každá třída v jiný čas. Po ukončení výuky žáci neprodleně odejdou ze školy.

Ukončení výuky:

1. třída – 11.10

2. třída – 11.30

3. třída – 11.50

4. třída – 12.10

5. třída – 12.30

6. třída – 12.50

7.A/8. třída – 13.10

7.B/9. třída –13.30

Vyučování probíhá dle platného rozvrhu. Omezení platí pro hudební a tělesnou výchovu, náplň práce v daných předmětech bude proto upravena. Poslední hodiny výuky budou ukončeny v určený čas pro jednotlivé třídy.

Žáci, kteří mají v daném týdnu distanční vzdělávání, budou pracovat přes MS Teams jako dosud.

 

Stravování ve školní jídelně

Stravování ve školní jídelně je umožněno žákům, kteří se vzdělávají prezenčním způsobem.

Při stravování ve školní jídelně platí zvýšená hygienická opatření dle nařízení hygieny a MŠMT, žáci se budou střídat podle tříd.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou přijít vyzvednout oběd v čase od 13.00 do 14.00. Výdej bude z boku budovy (branou do dvora školní jídelny).

Obědy je nutné si přihlásit.

 

Hygienická opatření

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. U vstupních dveří do budovy školy i v každé třídě je umístěna dezinfekce. Je zajištěno důkladné čištění všech místností, několikrát denně se bude provádět dezinfekce povrchů, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, vypínače, ...). Ve třídách se bude pravidelně několikrát během výuky větrat, svrchní oděvy si proto budou žáci brát do tříd.


Vytvořeno: 9. 5. 2021
Poslední aktualizace: 9. 5. 2021 22:46
Autor: Mgr. Martina Lungová