Navigace

Obsah

Základní škola, Koryčany

Naše škola se nachází na rozhraní dvou krajů - Zlínského a Jihomoravského a čtyř okresů - Kroměřížského, Vyškovského, Uhersko-Hradišťského a Hodonínského v podhůří krásné Chřibské vrchoviny. Školu navštěvuje necelých 300 žáků, pro které jsou k dispozici tři školní budovy - budova školy na Masarykově 161, Náměstí 106 a Nádražní 110. Součástí rekonstrukce školní budovy na Masarykově ulici byla i přístavba sportovní haly - sportovního centra, které škola od května 2008 převzala do správy. Zřizovatelem školy je Město Koryčany.

 

Informační leták o škole zde ke stažení

 

 

Více informací o škole....

Novinky

18.10.2017

3. třída v Koryčanech

Dne 6.10. jsme s paní knihovnicí Ilonou Vybíralovou v rámci výuky prvouky prošli historické památky našeho města a seznámili se s jeho historií. Závěrem této aktivity proběhla prohlídka starých fotografií v knihovně a pro žáky byl připraven vědomostní test. Dětem se akce velmi líbila a tímto také děkujeme paní knihovnici Ilonce. Těšíme se na další akci ...... Žáci 3.A a Mgr. Jana Marková

Detail Aktuality

05.10.2017

Nejkrásnější hádanka ve 4.B

V pondělí 2. října 2017 proběhlo ve třídě 4. B v hodině českého jazyka milé a pohádkové setkání plné hádanek s princeznou Rozmarýnkou z pohádky Zdeňka Trošky. Žáci měli možnost dávat nejen hádanky, ale i otázky hlavní představitelce, Veronice Kubařové. Usměvavá, příjemná herečka Dejvického divadla v Praze zavzpomínala na natáčení i na svoji školu, kterou sama před lety navštěvovala. Divadelní a filmová osobnost Veronika Khek Kubařová navštívila v Koryčanech svoji kamarádku, okouzlila ji krásná okolní příroda našeho města. Z naší základní školy odcházela spokojená a plná dojmů. Ve všech toto setkání zanechalo silný zážitek. Za 4. B Hana Šimčíková

Detail Aktuality

04.10.2017

provozní řád jídelny

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 1. Svrchní oděv, boty a aktovky si žáci odkládají v šatně jídelny. 2. Žáci dbají ve školní jídelně všech pravidel hygieny a bezpečnosti. 3. Při výdeji stravy stojí ukázněně v řadě, nepředbíhají, nestrkají se a nekřičí. 4. Dodržují pravidla slušného chování, zdraví dospělé, děkují při vydání oběda a dbají pokynů dohlížejících pedagogů nebo zaměstnanců školy. 5. Přihlásit ke stravě se mohou žáci na začátku školního roku přihláškou ke stravování, jinak kdykoliv během školního roku. Přihlášky se odevzdávají vedoucí školní jídelny. Každý strávník obdrží při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného bezkontaktní čip za úhradu 120,- Kč. Jeho ztrátu je žák povinen okamžitě ohlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit čip nový. Přihlašování a odhlašování obědů je možné mobilním telefonem a internetem – www.strava.cz. Telefonicky se lze odhlásit na čísle: 720 074 059. Pozdě odhlášená strava propadá. 6. Při absenci je žák povinen se odhlásit den předem, nejpozději však do 7.30 hodin ráno na ten určitý den. Oběd je možné odebrat do jídlonosiče jen jeden den při nepřítomnosti žáka ve škole. Po ostatní dny je možné oběd odebrat za podmínek jako pro cizího strávníka (§ 4 odst. 9, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Norma a cena jsou stejné jako pro cizí strávníky. 7. Výdej stravy se provádí: pro cizí strávníky: od 11.15 – 11.45 hodin pro žáky ZŠ a zaměstnance: od 11.45 – 12.15 hodin od 12.45 – 13.15 hodin od 13.30 – 14.00 hodin 8. Cena stravy se upravuje v závislosti na pohybu cen potravin a to vždy k 1. dni v kalendářním měsíci. Tato skutečnost bude strávníkům předem oznámena. Stravu hradí hotově jednotliví zákonní zástupci dětí vždy ve stanovené dny u vedoucí stravování ve ŠJ nebo bezhotovostním platebním stykem na účet ZŠ. Vyúčtování se provádí z měsíce na měsíc. 9. Při nedodržení řádu jídelny nebo nezaplacení stravného, mohou být žáci ze stravování vyloučeni. 10. Z jídelny není dovoleno odnášet jídlo volně v rukou, bez obalu (ovoce, oplatky, jogurt apod. ano, vdolky ne). Taktéž platí přísný zákaz vynášení nádobí a příborů! 11. Jídelnu navštěvují pouze strávníci, kteří mají v ten den přihlášený oběd. Je nepřípustné, aby do jídelny chodili žáci, kteří se nestravují.

Detail Aktuality

04.10.2017

Popletený den

21. září se na 1. stupni přihodila nevídaná věc. Od samého rána bylo u nás vše vzhůru nohama. Děti přišly do školy s oblečením naruby, některé dokonce v plavkách, v zimní výbavě nebo v jiném originálním kousku. Nutno podotknout, že ani paní učitelky a pan učitel nezůstali pozadu. Celá první hodina byla popletená. Starší děti počítaly do pěti a učily se písmeno M a prvňáčci s druháky kouleli očima nad velkými čísly a složitými příklady. No, pěkně se nám to zamotalo! Popletený den se vskutku vydařil, ten den se často naší budouvou ozýval smích žáčků i vyučujících. Už se všichni těšíme na další netradiční den. Tentokrát ..... třeba v pyžamu? Uvidíme. Kolektiv 1. stupně

Detail Aktuality

04.10.2017

proškoly.cz

Portál Proškoly.cz Naše škola má zakoupenou licenci na využití portálu Proškoly.cz, každý žák obdržel přístupové jméno a heslo. Tento portál poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho děti mohou nejen ve škole, ale i doma. V nabídce jsou testy na rozvíjení rozumových schopností, paměti, cizích jazyků, českého jazyka, matematiky, čtenářských schopností a finanční gramotnosti, dále testy týkající se dopravní výchovy a chování při mimořádných událostech.

Detail Aktuality